Domů

Ke kořenům

Eúropa, po níž převzal název celý světadíl, byla v řecké mytologii fénickou princeznou, kterou král bohů Zeus kvůli její kráse unesl na ostrov Kréta. Nejen proto, ale i díky vhodnému podnebí a faktické či domnělé politické a kulturní vyspělosti ztělesňovala Evropa pro mnoho myslitelů a evropského obyvatelstva zaslíbený kontinent a vedla k přesvědčení o vlastní nadřazenosti. A to nejen v rámci kolonialismu vůči domorodým kmenům, ale i národům ve střední a východní Evropě, zejména proti Rusku.

Tento omezený pohled byl ještě posilován navládou evropských zemí nad většinou světa v období novověku (zhruba od 16. do poloviny 20. století), ovšem v důsledku rozpadu britského či francouzského impéria a naopak vznikem nových velmocí mimo Evropu (USA, Čína nebo země s atomovou bombou jako Indie či Pákistán) musel být revidován. Přesto se v Evropě podařilo vytvořit z bývalých nesmiřitelných nepřátel (zejména Německa s Francií) těsné společenství ve formě Evropské unie, která je postavena na principu solidarity vůči méně rozvinutým členům, čímž se podařilo snížit politickou nestabilitu a téměř vyloučit válečný konflikt mezi členy EU.

Až do současnosti

Dějiny Evropy jsou zejména dějinami válek, ovšem v posledních desítkách let rovněž nebývalého hospodářského rozkvětu z trosek po druhé světové válce. Právě o tomto období, na které v hodinách dějepisu často již nezbývá čas, projekt Dějiny Evropy pojednává nejpodrobněji a na rozdíl od jiných iniciativ se věnuje i období po roce 1989 a odpovídá také na současné dění. Novodobými vojenskými konflikty na území Evropy včetně aktuální války na Ukrajině se zabývá zejména sesterský projekt Válka v Evropě.

Otevřený prostor

Vzhledem k rozsahu informací, který tento web potřebuje, aby správně plnil svou funkci, je otevřený publikaci textů od cizích autorů, souznících s myšlenkami projektu. Kontaktovat tvůrce webu je možné přes e-mail kotrla.tomas@dejinyevropy.cz.

Rozcestník odkazů o Evropě:

Dějiny obecně

Moderní dějiny (https://www.moderni-dejiny.cz/) – vzdělávací web zaměřený převážně na 20. století

Současnost

Euractiv (https://euractiv.cz/) – zpravodajský web o dění v EU

Euroskop (https://www.euroskop.cz) – informace o EU ze strany české vlády

Evropa v datech (https://www.evropavdatech.cz/) – statistická srovnání evropských zemí v různých oblastech

Ze sociálních sítí

Jsem Evropan (https://www.facebook.com/Jsem.Evropan/?fref=ts)

Ten zlý Brusel (https://www.facebook.com/tenzlybrusel/?fref=ts)

Café Evropa (https://www.facebook.com/CafeEvropaCZ/?fref=ts)

Války, bitvy a vojenská technika

Válka.cz (https://www.valka.cz/) – web zaměřený na válečné konflikty, osobnosti, jednotky a bojovou techniku

Panzernet (http://www.panzernet.net/) – web o vojenské technice druhé světové války

Zdroje projektu Dějiny Evropy

BAYLY, Ch. A. Zrod moderního světa 1780-1914: globální spojitosti a srovnání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019. ISBN 978-80-7325-469-8.

DAVIES, Norman. Evropa: dějiny jednoho kontinentu. V českém jazyce 2., rev. vyd. Praha: Prostor, 2005. Obzor (Prostor). ISBN 80-726-0138-5.

JUDT, Tony. Poválečná Evropa: její historie od roku 1945. V českém jazyce vydání čtvrté, v nakladatelství Prostor třetí. Praha: Prostor. ISBN 978-80-7260-487-6.

JUDT, Tony. Zapomenuté 20. století: osobnosti, události, ideje. Praha. ISBN 978-80-7260-405-0.

KERSHAW, Ian. Do pekel a zpět: Evropa 1914-1949. Praha: Argo. ISBN 978-80-257-2301-2.

RAPPORT, Michael. Evropa devatenáctého století. Praha: Vyšehrad, 2011. Dějiny Evropy (Vyšehrad). ISBN 978-80-7429-061-9.