Spojené království ve 20. století

Dědictví viktoriánské éry

Více informací o vývoji v Evropě na přelomu 19. a 20. století naleznete zde.

První světová válka

Více informací o vývoji na frontách naleznete zde.

Vrchol a krize impéria

Více informací o vývoji v Evropě naleznete zde.

Jen pár týdnů po konci války v lednu 1919 začala irská válka za nezávislost, doprovázená oboustrannými násilnostmi mezi britskými polovojenskými jednotkami a Irskou republikánskou armádou.

Britové, z evropských mocností válkou zasaženi nejméně, sice na přelomu let 1918-19 zažili hospodářský růst, ale již v následujících letech zažili sociální otřesy vinou zvyšující se nezaměstnanosti, poklesu reálných mezd. Nejhůře na tom přitom byli často původně oslavování váleční hrdinové.

V roce 1925 se Británie vrátila ke zlatému standardu, ale na rozdíl od většiny vyspělých evropských ekonomik nedosahovala vysokého růstu.

Druhá světová válka

Více informací o vývoji na frontách naleznete zde.

Dekolonizace

Brexit a vývoj po roce 1990

Informace o vývoji země po roce 1990 naleznete zde.